SEMPOZYUM AFİŞİ
SEMPOZYUM PROGRAMI
 

DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Remzi GÖREN - Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

Ayhan YÜKSEL - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı

YÜRÜTME KURULU:

YÜRÜTME KURULU BAŞKANLARI  

Dr. Cem ŞENSÖĞÜT

Dr. Ali UÇAR

EDİTÖRLER

Dr. CEM ŞENSÖĞÜT

Dr. ALİ UÇAR

Dr. İ.GÖKTAY EDİZ

Dr. HAMDİ AKÇAKOCA

Dr. CİHAN DOĞRUÖZ

YAZMAN  

Mehmet ÖZDEMİR

SAYMAN  

Sevgi KARACA

ÜYELER

Dr. Ahmet AYDIN

Dr. Kaan ERARSLAN

Dr. Önder UYSAL

Dr. Cengiz KARAGÜZEL

Dr. Hakan AYKUL

Dr. Nezahat EDİZ

Dr. Yaşar KASAP

Dr. Oktay ŞAHBAZ

Dr. Sunay BEYHAN

Dr. Necmettin ÇETİN

Dr. Uğur DEMİR

Dr. Şahin YUVKA

Dr. Özer ÖREN

Ömer CANIEREN

Ahmet ÖZGÜR

Görkem ERTUĞRUL

 

   

.