SEMPOZYUM AFİŞİ
SEMPOZYUM PROGRAMI
 

SEMPOZYUM KONULARI:

Ulusal ve Uluslararası Ürün Standartları
Kırmataş Üretiminde Kalite Yönetimi
Kırmataş Hammadde Kaynakları ve
Mühendislik Özellikleri
Kırmataş Ocaklarının Kazı ve Teknolojisi
Delme-Patlatma Tasarımı ve Uygulamaları
Hammadde Hazırlama ve Teknolojisi
Beton, Asfalt ve Balast Agregaları
Endüstriyel Uygulamalar
Alternatif Hammadde Kaynakları
Arama, Planlama, Fizibilite
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kırmataş Ocak İşletmeciliğinin Çevresel Etkileri ve Sürdürülebilirlikleri
Diğer Konular
 
 
 
 
   
   
   
   

 

   

.